Administraţia publică a judeţului Braşov a finalizat proiectul „Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competenţa CJ Brașov”.

Denisa
Sursă foto: Facebook Consiliul Județean Brașov

În perioada 22 mai 2020 – 22 noiembrie 2022 Județul Brașov, în calitate de beneficiar şi în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, a implementat proiectul „Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competenţa Consiliului Județean Brașov”, cod SIPOCA 771, cod MySMIS 135887.

Scopul proiectului l-a constituit creșterea performanței administrației publice din județul Brașov în domeniul serviciilor medicale și sociale, prin implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative cu caracter general de tip front-office și back-office.

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.964.024,96 lei, din care 2.519.421,23 lei a reprezentat valoarea cofinanțării UE.

Petru Nechifor-Moraru, director executiv-adjunct al Direcţiei Management Proiecte din cadrul CJ Braşov şi manager de proiect, a declarat că prin intermediul proiectului s-au realizat următoarele două obiective:

A fost creată o platformă digitală integrată (portal web, arhivare electronică, captură documente, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică şi managementul arhivei fizice de documente) care permite fluxuri de lucru exclusiv digitale în domeniul serviciilor medicale și sociale, în scopul eficientizării procesării documentelor, evitării întreruperilor ce pot apărea în fluxurile informaționale ale instituţiilor implicate şi în relaţia acestora cu Consiliul Judeţean Braşov, reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activităților operative.

Platforma asigură administrarea electronică a documentelor create, primite sau întocmite pentru uz intern, precum şi optimizarea procedurilor şi fluxurilor de lucru în domeniul serviciilor medicale și sociale, prin transferul complet în mediu digital a datelor și informațiilor și folosirea semnăturii digitale.

S-a realizat transferarea în mediul digital, prin procesul de retro-digitalizare, a arhivei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov conţinând documentele cu valoare operațională.

Toate detaliile proiectului au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă la care au participat președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, și purtătoarea de cuvânt a DGASPC Brașov, Lidia Mailat, alături de managerul proiectului.

Sursă: Facebook Consiliul Județean Brașov

Distribuie articolul