Alba: investiție de 8,8 mil. lei pentru modernizarea infrastructurii din Municipiul Aiud

Mai multe străzi din municipiul Aiud, în lungime totală de peste 3,6 km, care asigură legătura cu drumul județean DJ 107I – Transalpina de Apuseni, vor fi modernizate și asfaltate printr-o investiție de peste 8,8 milioane de lei.  

Primăria Aiud a lansat marți, 4 aprilie, în SEAP, o licitație pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare a drumurilor de legătură la DJ 107I – Transalpina de Apuseni, în partea de Nord a municipiului.

Valoarea totală a investiției este estimată la 8.885.291,59 de lei.

Potrivit caietului de sarcini, proiectul urmărește modernizarea străzilor din municipiul Aiud care asigură accesul la DJ 107I, respectiv:

 • strada Țiglăriei;
 • strada N. Bălcescu;
 • strada Viilor (cu componenta strada Zorilor);
 • strada Plugarilor;
 • strada Livezii;
 • strada Fântânele;
 • strada Păltiniș.

Modernizarea străzilor este justificată de disconfortul produs de partea carosabilă impropie unei circulații rutiere confortabile, precum și lipsa unor amenjări pentru circulația pietonilor.

Sistemul rutier existent pe partea carosabilă a străzii este compus dintr-un amestec eterogen de piatră, balast și pământ. Din punct de vedere al stării de degradare şi defecţiunilor sistemului rutier, pe tot traseul se constată insuficienţa capacităţii portante pentru traficul actual şi de perspectivă. Creşterea traficului şi lipsa întreţinerii curente şi periodice au dus la degradarea accentuată a carosabilului, cele mai frecvente degradări fiind: gropi, cedări de terasament, şanţuri, podeţe colmatate, etc.

De asemenea, degradările semnalate au tendinţa de extindere şi implicit conduc la periclitarea siguranţei şi confortului participanţilor la trafic.

Lungimea străzilor proiectate este de 3,605 km.

Potrivit proiectului, pentru asigurarea condițiilor necesare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort:

 • structura rutieră se va proiecta pentru un trafic redus, sistemul rutier fiind alcătuit din îmbrăcăminte asfaltică
 • elementele geometrice în plan, profil longitudinal și transversal vor fi îmbunătățite
 • se va asigura scurgerea apelor pluviale prin amenajarea pantelor longitudinale și transversale a părții carosabile și dirijarea spre rigole și podețe
 • se vor amenaja șanțuri și rigole pereate, precum podețe pentru asigurarea acceselor la proprietăți
 • se va asigura accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente la accese
 • se va asigura un trafic fluent în condiții de siguranță, prin semnalizarea orizontală și verticală
 • se vor asigura spațiile necesare pentru traficul pietonal

Indicatorii tehnico-economici estimați ai proiectului sunt următorii:

 • Lungime drum modernizat – terasamente și fundație – 3,605 km
 • Lungime drum modernizat – strat de bază și îmbrăcăminte rutieră – 3,605 km
 • Lățime medie carosabil – 6,03 m
 • Șanțuri și rigole – 3,49 km
 • Trotuare – 4,937 km

Sursă: alba24.ro

Leave a Comment