Arad primar Călin Bibarț

Arad: proiecte depuse pe fonduri europene în valoare de 254 milioane de euro

Primăria Arad a anunțat lista proiectelor depuse pe fonduri europene. Valoarea totala a proiectelor este de 254.376.728 Euro.

Lista proiectelor depuse pe fonduri europene:

 • Centre de colectare prin aport voluntar – 17.710.272 RON
 • Extinderea și modernizarea sistemului de colectare separată a deșeurilor în Municipiul Arad prin achiziția și amplasarea de insule ecologice digitalizate – 17.710.272 RON
 • 6 cereri pentru renovarea energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Arad – 117.447.158 RON
 • Reabilitare Școala Gimnazială „Caius Iacob” – 11.177.791 RON
 • Reabilitare Colegiul Național Vasile Goldiș – 13.946.991 RON
 • Reabilitare Liceul Național de Informatică Arad – 9.610.656 RON
 • Reabilitare Grădinița cu Program normal PN10 „Mugurel” – 1.266.502 RON
 • Reabilitare Liceul de Arte „Sabin Dragoi” – 15.847.799 RON
 • Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior – Liceul cu Program Sportiv – 11.205.629 RON
 • Reabilitare Liceul Teoretic ,,Adam Muller Guttenbrunn” – 8.571.913 RON
 • Reabilitare termică la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară – 35.021.544 RON
 • Amenajare Campus Preuniversitar Tehnologic – 31.133.698 RON
 • Reabilitare termică clădire Teatrul de Marionete – 5.484.230 RON
 • Soluții de parcare inteligentă pentru transformarea digitală a serviciului public de parcare la nivelul Municipiului Arad – 2.888.000 RON
 • Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad -77.179.321 RON
 • Mobilitate urbană durabilă – tramvaie eficiente energetic pentru Municipiul Arad – Faza II – 304.909.576 RON
 • Transport ecologic cu autobuze și microbuze nepoluante – 40.021.944 RON
 • Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență la CET H S.A. 500.000.000 RON
 • Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare – 318.500 RON
 • Producere energie din surse regenerabile în Municipiul Arad (parc fotovoltaic) – 6.372.053 RON
 • Servicii electronice extinse pentru Municipiul Arad – 2.087.022 RON
 • Soluții de colaborare și interconectare pentru livrări verzi către o epocă a logisticii optimizate, cu emisii zero, pe ultimul segment de livrare – acronim GREEN-LOG – 270.000 RON
 • Realizarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții Reabilitare clădire Calea Aurel Vlaicu, nr. 41- 43 Arad (Casa M.A.R.T.A)” – Fosta clădire administrativă a Fabricii ASTRA – 139.868 RON
 •  Modernizare sistem de iluminat public în Municipiul Arad – 1.197.850 RON
 • Amenajare pod pietonal acces Insula Mureș – 10.459.656 RON
 • Reabilitare străzi de pământ în Municipiul Arad – 10.454.537 RON
 • Amenajare pasaj subteran Piața Drapelului – 9.225.353 RON
 • Amenajare drum de acces Zona Industrială Vest și iluminat public – 5.367.060 RON
 • Rețele de canalizare ape uzate și canalizare pluvială aferente străzilor de pământ – 7.493.392 RON

Sursă: Facebook Primăria Municipiului Arad

Leave a Comment