BAN-IOAN-BOGDAN-PNL-PRIMAR-Curtici- Arad

Arad: raportul de activitate pentru 2022 al primăriei orașului Curtici

Primarul orașului Curtici din Arad, Bogdan Ban, a prezentat situația studiilor, a proiectelor și a lucrărilor de investiții și reparații începute și finalizate pe parcursul anului 2022 și a celor care vor continua pe parcursul anului 2023:

1. Extindere sediu Primărie – lucrare în curs de derulare
2. Întocmire ”Plan de mobilitate urbană”
3. PT + Execuție modificare traseu gaz extindere sediu Primărie – lucrare finalizată
4. PT demolare clădire C6 – CF 306320 (Grajd cai) – lucrare finalizată
5. PUZ înființare zonă de sport și agrement cu funcțiuni complementare-amplasare Sală de sport – lucrare în curs de derulare
6. Program de îmbunătățire a eficienței energetice – lucrare finalizată
7. Reabilitare liceu etajare corp B și extindere cu un corp D – lucrare în curs de derulare
8. Centrală termică Casă de cultură – lucrare finalizată
9. Branșament apă Creșă – lucrare finalizată
10. Branșament canalizare Creșă – lucrare finalizată
11. Branșament energie electrică Creșă – lucrare finalizată
12. Extindere rețea de apă str. Mihai Viteazul, str. Vasile Alecsandri, str. Nicolae Filipescu, str. Moților – lucrare finalizată
13. PT + execuție modernizare sistem de iluminat din orașul Curtici – lucrare în curs de derulare
14. Extindere rețea de canalizare (str. 1 Decembrie 1918 – Centură Nord, str. Alba Iulia, str. Zorilor) – lucrare în curs de derulare
15. Extindere rețea canalizare str.Nicolae Filipescu – capăt str. GhioceiIor, str. Mihai Viteazul, str. Andrei Șaguna (între str.1 Decembrie-str.Primăriei), str.Cloșca (între str.Eminescu-str. lon Rusu Șirianu), str.Vasile Goldiș (str.Coșbuc, str. Vasile Lucaciu) – lucrare finalizată
16. PT Rețea canalizare cartier de locuințe zona fostei bariere CFR – lucrare finalizată
17. Branșament energie electrică stație pompare canalizare str. 1 Decembrie – lucrare în curs de derulare
18. Branșament energie electrică stație pompare canalizare str. Alba lulia – lucrare în curs de derulare
19. SF + PT privind amplasarea unor stații de încarcare pt. autovehicule electrice – lucrare în curs de derulare
20. SF realizare parcuri fotovoltaice pentru autoconsum – lucrare în curs de derulare
21. Pietruire DE 640, DE 644/1-tronson1 – lucrare finalizată
22. PT Reparații capitale DJ 709 B și DJ 792 C (intrare Curtici-Zona Liberă) – lucrare finalizată
23. SF Construire legătură Centura Sud Curtici cu DJ 709 B – lucrare finalizată
24. Amenajare parcare strada Revoluției – intrare secundară Piața Agroalimentară — lucrare finalizată
25. Studii de fundamentare pentru actualizare plan urbanistic general Oraș Curtici – lucrare în curs de derulare
26. Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în orașul Curtici – lucrare în curs de derulare
27. Construire creșă parter în orașul Curtici – lucrare finalizată
28. Achiziționarea unei autospeciale mutifunctională și montarea de camere de suprveghere a traficului în cadrul proiectului transfrontalier “Drum ocolitor Macea, construirea centurii ocolitoare Sud – Nord orașul Curtici extravilan”— lucrare finalizată

”Pe parcursul anului 2022 am executat lucrări de deratizare, dezinfecție și dezinsecție pe raza localității, servicii de toaletare și tăiere arbori bolnavi sau care au constituit pericol pentru cetățeni, servicii de ridicare a câinilor fără stăpăn, refacere marcaje rutiere, reparații la sistemul de iluminat public și amplasarea de containere în locații bine stabilite pentru întrajutorarea cetățenilor la efectuarea curățeniei de primăvară și toamnă. La începutul și finalul anului am organizat sesiuni de colectare a deșeurilor vegetale de la populație, acțiuni care au avut un rol foarte important în vederea prevenirii de rampe neautorizate de deșeuri pe raza localității noastre.”, a precizat Bogdan Ban, primarul orașului Curtici din Arad.

Sursă: Raport de activitate Primăria Curtici, Arad

Leave a Comment