Bihor: primăria Oradea distribuie produse alimentare pentru a ajuta persoanele defavorizate

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD va fi desfășurat de către primăria Oradea, prin Direcția de Asistență Socială, în perioada 12.04-28.04. Ajutorul vine sub forma unor produse alimentare, acestea putând fi ridicate în baza prezentării actului de identitate valabil.

„Ridicarea ajutoarelor distribuite sub formă de pachete de alimente, se face personal în baza prezentării actului de identitate valabil, verificării identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire a pachetului respectiv, de către destinatarii finali.

Pentru beneficiarii minori, pachetele vor fi ridicate de către părinți sau reprezentanții legali ai beneficiarilor, în baza prezentării actelor de identitate atât ale minorilor cât și a celor care ridică ajutoarele pentru aceștia”, transmite primăria Oradea.

Beneficiarii programului

Administrația locală din Oradea a precizat și care sunt categoriile de beneficiari ai programului de ajutorare: „Familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente (încadrate în gradul de handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate) şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale”

Sursa: Primăria Oradea

Leave a Comment