Brașov Viceprimarul Sebastian Rusu anunță creșterea valorii tichetului din programul ”Dar din Suflet pentru Seniori”

Brașov: Viceprimarul Sebastian Rusu anunță creșterea valorii tichetului din programul ”Dar din Suflet pentru Seniori”

Viceprimarul Sebastian Rusu a anunțat faptul că din acest an, la inițiativa consilierilor locali liberari din Brașov, campania “Dar din suflet pentru seniori” va beneficia de creșterea valorii tichetelor la 200 lei/persoană/campanie, iar tichetele se vor acorda pe suport electronic (carduri).

Viceprimarul liberal al Brașovului a precizat și faptul că beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • domiciliul stabil în municipiul Braşov, pensionari cu vârsta peste 65 de ani bărbaţii şi 63 de ani femeile, care împlinesc vârsta pe tot parcursul anului şi a căror pensie este de până la 1700 de lei inclusiv; solicitantul să nu aibă datorii neeșalonate față de bugetul local.

Cererile pot fi depuse la Direcția de Asistență Socială Brașov. Actele necesare sunt:

  • cuponul de pensie de pe luna anterioară solicitării şi/sau de pe luna în curs (original și copie xerox) al persoanei îndreptăţite;
  • actul de identitate (BI/CI) original şi copie xerox;
  • cerere de acordare a tichetelor completată de beneficiar;
  • informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal original;
  • împuternicire olografă în cazul persoanelor vârstnice nedeplasabile, însoțită de documente medicale din care să reiasă incapacitatea solicitantului de a se deplasa, plus actul de identitate (CI/BI) (original și copie xerox) al persoanei împuternicite.

Sursă: Facebook Rusu Sebastian Mihai

Leave a Comment