CJ Alba: președintele Ion Dumitrel recunoaște asistența socială cu scopul de a promova proiectele cu caracter social

Constantinescu Denisa

Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, recunoaște asistența socială cu scopul de a promova proiectele cu caracter social.

“Recunoaștem asistența socială

Eveniment organizat de Consiliul Județean Alba cu scopul de a promova proiecte cu caracter social, implementate cu succes în județul Alba, astfel încât acestea să devină modele de bună practică pentru autoritățile loale sau asociațiile și fundațiile din județul nostru. Aportul acestor acțiuni a dus la creșterea calității vieții oamenilor din comunitățile unde au fost implementate.

Cu ocazia acestui eveniment au fost acordate premii pentru modele şi proiecte de bună practică în asistenţa socială, în judeţul Alba:

Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia

Proiectul: “𝑃𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟. 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑧𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑖 𝑐𝑢 𝑑𝑖𝑧𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̆𝑡̧𝑖 𝐴𝑏𝑟𝑢𝑑”

Secțiunea: Acţiuni sociale comune pentru comunitate

Serviciului Public de Asistență Socială Blaj

Proiectul: “𝑂 𝑣𝑖𝑎𝑡̧𝑎̆ 𝑚𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑛𝑎̆ 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑠𝑒𝑛𝑖𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑀𝑖𝑐𝑎 𝑅𝑜𝑚𝑎̆”

Secțiunea: Acţiuni sociale comune pentru persoane vârstnice

Direcției de Asistență Socială Alba Iulia

Proiectul: “𝐿𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑎𝑠𝑎̆. 𝐼̂𝑛𝑔𝑟𝑖𝑗𝑖𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑢 𝐴𝑙𝑏𝑎 𝐼𝑢𝑙𝑖𝑎”

Secțiunea: Acţiuni sociale comune pentru persoane vârstnice

Serviciului Public de Asistență Socială Cugir

Proiectul: “𝐿𝑂𝑇𝑈𝑆 – 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡̧𝑎̆ 𝑠̧𝑖 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑛𝑒 𝑣𝑎̂𝑟𝑠𝑡𝑛𝑖𝑐𝑒 𝐶𝑢𝑔𝑖𝑟”

Secțiunea: Acţiuni sociale comune pentru persoane vârstnice

Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș

Proiectul: “𝐴𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡̧𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑎̆”

Secțiunea: Acţiuni sociale de combatere a excluziunii sociale

Asociației Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj

Proiectul: “𝑆̧𝑖 𝑒𝑢 𝑣𝑟𝑒𝑎𝑢 𝑠𝑎̆ 𝑚𝑢𝑛𝑐𝑒𝑠𝑐!” 𝑂𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑠̧𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑣𝑜𝑐𝑎𝑡̧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑎̆ 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑐𝑢 𝑑𝑖𝑧𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̆𝑡̧𝑖

Secțiunea: Acţiuni sociale comune pentru persoane cu dizabilităţi

Serviciului Public de Asistență Socială Cugir

Proiectul: “𝑀𝐼𝐶𝐻𝐸𝐿𝐴𝑁𝐺𝐸𝐿𝑂 – 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡 𝐶𝑢𝑔𝑖𝑟”

Secțiunea: Acţiuni sociale, educaţionale şi de sănătate pentru comunitate

Asociației AS 2001 Alba Iulia

Proiectul: “𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑒 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̆𝑡̧𝑖𝑙𝑒 𝐺ℎ𝑖𝑟𝑏𝑜𝑚 𝑠̧𝑖 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑚𝑡̧”

Secțiunea: Acţiuni sociale, educaţionale şi de sănătate pentru comunitate

Direcției de Asistență Socială Zlatna

Proiectul: “𝐷𝑒𝑧𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑎̆ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑜𝑟𝑎𝑠̧𝑢𝑙 𝑍𝑙𝑎𝑡𝑛𝑎”

Secțiunea: Acţiuni sociale, educaţionale şi de sănătate pentru comunitate

Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud

Proiectul: “𝐿𝐼𝑇𝐸𝑅 – 𝐴𝑅𝑇”

Secțiunea: Acţiuni sociale comune pentru reintegrare socială a

persoanelor private de libertate

Clubului Sportiv GIMN Star Blaj

Proiectul: “𝐹𝑈𝑁 𝐺𝐼𝑀𝑁 – 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑣𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎̆𝑡̧𝑖𝑖 𝑠̧𝑖 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑧𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑢 𝑑𝑖𝑧𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̆𝑡̧𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑛 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡”

Secțiunea: Împreună pentru comunitate

Asociației Running & Cycling Blaj

Proiectul: “𝐶𝑟𝑜𝑠𝑢𝑙 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡̧𝑒𝑖”

Secțiunea: Împreună pentru comunitate.

Asociației CARITAS- Asistență socială, filiala Organizației CARITAS Alba Iulia

Acțiunea: “1 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑛𝑒𝑣𝑜𝑖𝑎𝑠̧𝑖”

Secțiunea: Împreună pentru comunitate

Domnului Robert Ghergu

Secțiunea: Promovarea Asistenţei sociale în MASS-MEDIA

Asociației CARITAS- Asistență socială, filiala Organizației CARITAS Alba Iulia

Proiectul: “𝐸𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑓𝑒𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔 – 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟𝑒 𝑠̧𝑖 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡̧𝑖𝑖 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑢𝑧 𝑖̂𝑛 𝑟𝑎̂𝑛𝑑𝑢𝑙 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟”

Secțiunea: Consolidarea sistemului de asistenţă socială şi a profesiei de asistent social

Rotary Civitas Solis Alba Iulia

Secțiunea: Implicarea ONG- urilor în acţiuni sociale

Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba Iulia

Proiectul: “𝐸𝑅𝐴𝑆𝑀𝑈𝑆 – 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑢𝑙 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙”

Secțiunea: Consolidarea sistemului de asistenţăă socială şi a profesiei de asistent social

Felicitări tuturor” a declarat președintele Consiliului Județean Alba, pe pagina sa de Facebook.

Sursa: Facebook Ion Dumitrel

Distribuie articolul