CJ Brașov: Dotăm cu echipamente IT, mobilier modern şi materiale didactice instituţiile de învăţământ special din judeţ şi Palatul Copiilor

Ciprian S.
CJ Brașov Dotăm cu echipamente IT, mobilier modern şi materiale didactice instituţiile de învăţământ special din judeţ şi Palatul Copiilor

Consiliul Județean Brașov a anunțat dotarea cu cu echipamente IT, mobilier modern şi materiale didactice a instituţiilor de învăţământ special din judeţul Braşov şi Palatul Copiilor.

Consiliul Judeţean Braşov a lansat achiziţiile din cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din subordinea Consiliului Județean Brașov și a Palatului Copiilor Brașov”, finanţat în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României pe Componenta C15: Educație.

În Sistemul Electronic de Achiziţii Publice au fost publicate documentaţiile aferente echipamentelor TIC (tehnologia informației și a comunicațiilor) prevăzute în proiect, cele referitoare la achiziţia de mobilier, precum şi cele privind procurarea materialelor și echipamentelor didactice, incluzând livrarea, instalarea, montarea, punerea în funcțiune a acestora, precum și asigurarea garanției.

În ceea ce priveşte echipamentele TIC, este vorba despre cinci loturi cu o valoare totală estimată (fără TVA) de 3.054.291,69 lei; termenul-limită pentru primirea ofertelor este 26 februarie 2024.

Pentru achiziţia de mobilier sunt ofertate trei loturi, cu o valoare totală estimată la 1.365.949 lei (fără TVA), termenul de depunere a ofertelor stabilit de autoritatea contractantă fiind 29 februarie 2024.

Materialele didactice care urmează să fie cumpărate sunt grupate pe cinci loturi cu o valoare totală estimată de 1.829.221,76 lei, iar termenul până la care operatorii economici pot depune oferte la autoritatea contractantă este 5 martie 2024.

De aceste achiziţii vor beneficia cele cinci instituţii educaţionale aflate în subordinea CJ Braşov – Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Făgăraş, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Brădet Săcele, Şcoala Profesională Specială Codlea şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov, alături de Palatul Copiilor Brașov.

„Până la sfârşitul anului 2024 vom implementa acest proiect PNRR prin intermediul căruia vom îmbunătăţi baza materială şi didactică a unităţilor de învăţământ special din subordinea noastră şi a Palatului Copiilor. Ne propunem să asigurăm condiţii moderne de învăţare, precum şi servicii de evaluare, consiliere, recuperare, educație și formare profesională de calitate, ceea ce va determina creșterea adaptabilității şi incluziunii, reducerea abandonului şcolar, creșterea integrării și absorbției sociale și profesionale, dar și diminuarea inegalității de șanse între elevi”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Todorică Şerban.

Sursă: Facebook Consiliul Județean Brașov

Distribuie articolul