Cluj-Napoca: Premii pentru copii și tineri aflaţi în risc de separare de familie, în cadrul proiectului cu finanțare europeană PROTECT(ie).

Constantinescu Denisa

Direcția de Asistenţă Socială şi Medicală a Primăriei municipiului Cluj-Napoca organizează un nou eveniment dedicat copiilor și tinerilor implicați în activitățile proiectului „PROTECT(ie) – Prevenirea Riscurilor prin servicii de specialitate oferite la Timp Elevilor, Copiilor și Tinerilor, aflaţi în risc de separare de familie în municipiul Cluj-Napoca”.

Astăzi, la Casino Centru de Cultură Urbană, 51 copii beneficiari din grupul țintă sunt premiați cu biciclete, trotinete și tablete în contextul acestui proiect cu finanțare europeană.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea accesului la servicii sociale și medicale de calitate și durabile pentru copii și tineri aflați în dificultate, din municipiul Cluj-Napoca. Se urmărește dezvoltarea și diversificarea, la nivel local, a serviciilor pentru 150 copii expuși riscului de separare de familiile lor, prin facilitarea dezvoltării personale și sociale a acestora, creșterea gradului lor de participare activă și de integrare în familie, școală și comunitate.

Dezvoltând proiecte în dimensiunea socială, Primăria Cluj-Napoca accelerează procesele de incluziune socială şi combatere a sărăciei.

Proiectul PROTECT(ie) este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului: 3.630.698,56 lei

Valoarea cofinanțării UE: 3.558.084,59 lei

Distribuie articolul