Europarlamentarul Daniel Buda: Comisia Europeană a aprobat o schemă în valoare de 259 mil EUR în cadrul MRR pentru România

Comisia Europeană a aprobat, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, o schemă românească în valoare de 259 de milioane EUR, pusă la dispoziție parțial prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență (“RRF”), pentru a sprijini investițiile în producția, asamblarea și reciclarea bateriilor, a celulelor fotovoltaice și a panourilor.

“Schema are ca scop sprijinirea dezvoltării regionale a României și promovarea obiectivelor strategice ale UE legate de tranziția verde.

Schema, cu un buget estimat la 259 de milioane EUR, va fi finanțată parțial prin RRF în urma evaluării pozitive de către Comisie a Planului Național de Redresare și Reziliență și a adoptării acestuia de către Consiliu.

Măsura vizează:

contribuția la dezvoltarea regională prin direcționarea sectoarelor cu cerere tot mai mare, care vor sprijini crearea de noi locuri de muncă care necesită o forță de muncă calificată, precum și o economie mai durabilă și mai competitivă

încurajarea tranziției verde a României și a UE.

În cadrul schemei, care se va derula până la 31 decembrie 2024, ajutorul va lua forma unor granturi directe acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, asamblarea și reciclarea bateriilor, a celulelor fotovoltaice și a panourilor, care se află în zonele din România eligibile pentru ajutor regional.

Aceste suprafețe sunt stabilite în harta ajutoarelor regionale din România pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2027, care specifică și ajutorul de stat maxim care poate fi acordat per beneficiar în fiecare dintre aceste zone” a declarat europarlamentarul Daniel Buda pe pagina sa de Facebook.

Leave a Comment