Consiliul Judeţean Giurgiu implementează proiectul Improved nodes Giurgiu-Byala for better connectionto TEN-T infrastructure

Badila Antonia

Dumitru Beianu, președintele Consiliului Județean Giurgiu, implementează proiectul ,,Improved nodes Giurgiu-Byala for better connectionto TEN-T infrastructure” finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020.

,,Consiliul Judeţean Giurgiu, în calitate de beneficiar lider implementează proiectul ”Improved nodes Giurgiu-Byala for better connectionto TEN-T infrastructure”, cod e-MS ROBG – 442, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa Prioritară 1: O regiune bine conectată.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Municipalitatea Byala – Bulgaria ca beneficiar 2 şi prevede reabilitarea DJ 412 A Adunaţii Copăceni – Dărăşti Vlaşca – Novaci – Popeşti – Mihăileşti (12,533 km). In cadrul priectului a fost implementat un sistem integrat de management al traficului.”, transmite CJ Giurgiu pe pagina sa de Facebook.

Distribuie articolul