Constanța: Consiliul Județean a scos la licitație contractul pentru continuarea lucrărilor de extindere a Delfinariului

Contractul pentru execuţia obiectivul de investiţie „Extindere Delfinariu, Municipiul Constanţa” a fost scos la licitație de Președintele CJ Mihai Lupu.

,,Obiectul achiziției constă în atribuirea unui contract de execuţie de lucrări pentru realizarea obiectivului <Extindere Delfinariu, Municipiul Constanţa>– rest de executat, conform proiectului tehnic (PT+DE+CS) întocmit pentru execuţia lucrărilor de construire (arhitectură, rezistenţă, instalaţii electrice, instalaţii sanitare, instalaţii termice), organizare de şantier.


Operatorii economici interesati pot solicita clarificări sau informații suplimentare, numai prin SICAP, cu cel mult 11 zile înainte de data limită de depunere stabilită pentru depunerea ofertelor, conform legii.

Obiectul contractului cuprinde: execuţia tuturor lucrărilor identificate în documentaţia tehnico-economică (SF/DALI, PT+DE+CS, DTAC, DTOE) aprobată şi anexele aferente; achiziţionarea tuturor materialelor şi produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor şi echipamentelor, precum și toate lucrările provizorii.

Valoarea totală estimată a contractului este de 17.598.451,76 lei.
Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 11 mai 2023, ora 15:00, urmând ca în aceeași zi să aibă loc deschiderea ofertelor. Durata contractului este de 81 de luni, iar finantarea este asigurata fonduri bugetare.”, transmite PNL Constanța într-un comunicat de presă.

Leave a Comment