Constanța: Primăria orașului Hârșova pregătește documentația pentru actualizarea Planului Urbanistic General

Badila Antonia

Primăria orașului Hârșova, condusă de primarul liberal Viorel Ionescu, a lansat licitație publică pentru actualizarea documentației Planului Urbanistic General. Valoarea estimată fără TVA este de 2.750.000 de lei, iar serviciul cuprinde mai multe etape


ETAPA I – conține următoarele faze: elaborarea formei sintetizate a Planului Urbanistic General în vigoare, elaborarea studiilor de fundamentare, stadiul actual al dezvoltării urbane, elaborare Concept General de Dezvoltare Urbană și sustenabilitate Financiară.
ETAPA II – Elaborarea P.U.G. preliminar al orașului Hârșova.
ETAPA III – Întocmirea documentațiilor specifice obținerii avizelor și/sau acordurilor necesare aprobării P.U.G. al orașului Hârșova, precum și obținerea acestor avize/acorduri, inclusiv participarea activă la procesul de informare și consultare a publicului în toate etapele prevăzute de lege.
ETAPA IV – Redactarea finală a documentației de urbanism P.U.G. – cu introducerea tuturor observațiilor din avize și/sau acorduri, aprobarea documentației de urbanism P.U.G. a orașului Hârșova prin hotărâre a Consiliului Local.
ETAPA V – Predarea și integrarea P.U.G. digital în GIS 2) În conformitate cu prev. ART. I pct. 20 alin. (2) și pct. 21 din OUG nr. 107/2017, Autoritatea contractantă stabilește prin anunțul de participare /simplificat/ de concurs unul sau două termene – limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare, conform prevederilor normelor metodologice la prezenta lege.


Astfel, Planul Urbanistic General actualizat va trebui să identifice zonele și sub-zonele spre care ar trebui direcționată dezvoltarea orașului și să prescrie indicatori urbanistici atractivi, în condițiile asigurării unei dezvoltări sustenabile pentru aceste zone.

În același timp, trebuie prevăzute rezolvări clare pentru cât mai multe din situațiile speciale care apar în oraș. Scopul final al actualizării este eliminarea majorității situațiilor în care se apelează la urbanism derogatoriu”,transmite PNL Constanța într-un comunicat de presă.

Distribuie articolul