Daniel Buda: Programele finanțate prin Politica de Coeziune a UE pot crea în perioada 2021-2027 până la 1.3 mil de locuri de muncă în UE

Vicepreședinte în Comisia pentru Agricultură, Daniel Buda a declarat că potrivit unui raport publicat de către Comisia Europeană, se preconizează că finanțarea politicii de coeziune în perioada 2021-2027 va sprijini crearea a 1,3 milioane de locuri de muncă și va crește PIB-ul UE cu 0,5 % în medie până la sfârșitul deceniului și cu până la 4 % în unele state membre.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, politica de coeziune va debloca un volum total de investiții de 545 de miliarde EUR în această perioadă, din care 378 de miliarde EUR sunt finanțate de UE. Aceste investiții vor promova convergența socioeconomică durabilă, coeziunea teritorială, o Europă socială și favorabilă incluziunii și o tranziție verde și digitală lină și echitabilă.

Politica de coeziune sprijină cu fermitate cercetarea și inovarea și abordează decalajul digital. De exemplu, 83 000 de cercetători vor avea acces la facilități de cercetare îmbunătățite, în timp ce 725 000 de întreprinderi vor fi sprijinite pentru inovare și creștere inteligentă.

Politica urmărește să sprijine modernizarea și digitalizarea serviciilor publice (care implică 22 500 de administrații publice) și transformarea digitală a întreprinderilor.

De asemenea, sprijină dezvoltarea competențelor și a infrastructurii digitale, inclusiv prin conectarea a 3,1 milioane de gospodării la rețele mobile de mare viteză și la infrastructura digitală fixă.

Pentru a sprijini adaptarea la schimbările climatice și gestionarea riscurilor de dezastre, politica va sprijini construirea a 229 000 de hectare de infrastructură verde nouă.

Mobilitatea urbană durabilă va fi, de asemenea, sprijinită prin includerea a 1 230 km de linii de tramvai și de metrou noi și modernizate și a 12 200 km de infrastructură pentru bicicliști.

Apa curată și infrastructura îmbunătățită a apelor uzate vor ajunge la 16,4 milioane de persoane prin investiții în domeniul coeziunii.

Peste 5 000 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) vor beneficia de investiții în noi competențe pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat. Până la 120 000 de șomeri vor beneficia de măsuri de sprijinire a pieței forței de muncă și aproape 200 000 de persoane vor obține noi calificări.

Fondurile vor sprijini, de asemenea, 1,7 milioane de elevi din învățământul primar și secundar, în timp ce aproape 3,5 milioane de persoane sunt așteptate să studieze în unități de învățământ noi sau modernizate.” a spus Daniel Buda.

Sursa: Facebook Daniel Buda

Leave a Comment