Deputatul Alexandru Muraru a votat modificarea şi completarea Legii fondului funciar

Deputatul Alexandru Muraru a anunțat faptul că a votat în plenul Camerei Deputaților proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

„Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(21) al art. 27 din Legea nr.18/1991, în sensul că deținătorii terenurilor din zonele care nu au fost cooperativizate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene, emiterea titlului de proprietate, în următoarele condiţii: dacă deținătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale, terenul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.”, transmite Alexandru Muraru, deputat PNL.

De asemenea, liberalul precizează că: „Pe parcursul timpului, s-a observat faptul că în localitățile din zonele care nu au fost cooperativizate în perioada regimului comunist, evidențele de carte funciară și uneori registrele agricole nu mai reflectă situația corectă a proprietății asupra terenurilor din intravilanul și extravilanul acestor localități, generând mari greutăți deținătorilor actuali în dovedirea proprietății.”

Sursa: Facebook Alexandru Muraru

Leave a Comment