Deputatul Christine Thellmann anunță care au fost subiectele dezbătute în cadrul Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

Deputatul Christine Thellmann a anunțat care au fost subiectele de pe ordinea de zi dezbătute în cadrul Comisiei pentru adminstrație publică și amenajarea teritoriului.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele subiecte:

  • PL-x 547/2021 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011
  • PL-x 687/2022 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
  • PL-x 693/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
  • PL-x 722/2022 – Proiect de Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011
  • PL-x 769/2022 – Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
  • PL-x 211/2023 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile
  • PL-x 403/2021 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
  • PL-x 545/2021 – Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi private
  • PL-x 716/2022 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2022 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”
  • PL-x 90/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români

Sursa: Facebook Christine Thellmann

Leave a Comment