Deputatul Christine Thellmann anunță care au fost subiectele dezbătute în cadrul Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

Denis

Deputatul Christine Thellmann a anunțat care au fost subiectele de pe ordinea de zi dezbătute În cadrul Comisiei pentru adminstrație publică și amenajarea teritoriului.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele subiecte:

  • PL-x 281/2022 – Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
  • PL-x 752/2022 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.1 alin.(1) din legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate În folosința unităților de cult
  • PL-x 783/2022 – Proiect de Lege privind accesul titularilor permisului de conducere la istoricul sancțiunilor privind regimul circulației pe drumurile publice
  • PL-x 183/2023 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative În scopul creşterii gradului de digitalizare a serviciilor consulare
  • PL-x 403/2021 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională În administrația publică
  • PL-x 731/2022 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unități de Învățământ preuniversitar de stat
  • PL-x 168/2023 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.72 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale

Sursa: Facebook Christine Thellmann

Distribuie articolul