Deputatul Christine Thellmann anunță subiectele care au fost dezbătute în cadrul Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

Deputatul Christine Thellmann a anunțat care au fost subiectele de pe ordinea de zi dezbătute în cadrul Comisiei pentru adminstrație publică și amenajarea teritoriului.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele subiecte:

  • PL-x 190/2023 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman
  • PL-x 204/2023 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2023 pentru modificarea art.42 din Ordonanţa Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate
  • PL-x 205/2023 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile
  • PL-x 44/2023 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă aferente componentei 10 – Fondul local, componentei 11- Turism şi cultură, componentei 14 – Buna guvernanţă şi componentei 15 – Educaţie, precum şi pentru completarea unor acte normative
  • PL-x 133/2023 – Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice

Sursa: Facebook Christine Thellmann

Leave a Comment