Deputatul Christine Thellmann anunță subiectele care au fost dezbătute în cadrul Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

Denis

Deputatul Christine Thellmann a anunțat care au fost subiectele de pe ordinea de zi dezbătute În cadrul Comisiei pentru adminstrație publică și amenajarea teritoriului.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele subiecte:

  • PL-x 253/2023 – Proiectul Legii Învățământului preuniversitar
  • PL-x 254/2023 – Proiectul Legii Învățământului superior
  • PL-x 764/2022 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea şi Închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a statului, aflate În administrarea Regiei Autonome “Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
  • PL-x 44/2023 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru Îndeplinirea jaloanelor şi țintelor din Planul național de redresare şi reziliență aferente componentei 10 – Fondul local, componentei 11- Turism şi cultură, componentei 14 – Buna guvernanță şi componentei 15 – Educație, precum şi pentru completarea unor acte normative
  • PL-x 126/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.76/2016 privind Înființarea, organizarea şi funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne

Sursa: Facebook Christine Thellmann

Distribuie articolul