Deputatul Christine Thellmann anunță subiectele care au fost dezbătute în cadrul Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

Deputatul Christine Thellmann a anunțat care au fost subiectele de pe ordinea de zi dezbătute în cadrul Comisiei pentru adminstrație publică și amenajarea teritoriului.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele subiecte:

  • PL-x 253/2023 – Proiectul Legii învăţământului preuniversitar
  • PL-x 254/2023 – Proiectul Legii învăţământului superior
  • PL-x 764/2022 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.173/2020 privind reglementarea condiţiilor pentru atribuirea şi închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”
  • PL-x 44/2023 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă aferente componentei 10 – Fondul local, componentei 11- Turism şi cultură, componentei 14 – Buna guvernanţă şi componentei 15 – Educaţie, precum şi pentru completarea unor acte normative
  • PL-x 126/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne

Sursa: Facebook Christine Thellmann

Leave a Comment