Deputatul Christine Thellmann anunță subiectele care au fost dezbătute în cadrul Comisiei pentru adminstrație publică și amenajarea teritoriului

Denis

Deputatul Christine Thellmann a anunțat care au fost subiectele de pe ordinea de zi dezbătute în cadrul Comisiei pentru adminstrație publică și amenajarea teritoriului.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele subiecte:

 • PL-x 76/2023 – Proiect de Lege privind completarea art.125 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012
 • PL-x 95/2023 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012
 • PL-x 96/2023 – Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
 • PL-x 109/2023 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.182/2022 pentru modificarea art.(2 indice 1) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi a art.III din Legea nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • PL-x 310/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114/1996 privind locuinţele
 • PL-x 502/2022 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autorităţile şi instituţiile publice
 • PL-x 515/2022 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative
 • PL-x 689/2022 – Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • PL-x 765/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ
 • PL-x 69/2023 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • PL-x 85/2023 – Proiect de Lege pentru modificarea art.289 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ
 • PL-x 116/2023 – Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

Sursa: Facebook Christine Thellmann

Distribuie articolul