Deputatul Christine Thellmann anunță subiectele dezbătute în cadrul Comisiei pentru adminstrație publică și amenajarea teritoriului

Denis

Deputatul Christine Thellmann a anunțat care au fost subiectele de pe ordinea de zi dezbătute în cadrul Comisiei pentru adminstrație publică și amenajarea teritoriului.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele subiecte:

 • PL-x 4/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor
 • PL-x 53/2023 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.169/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice
 • PL-x 74/2023 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004
 • PL-x 76/2023 – Proiect de Lege privind completarea art.125 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012
 • PL-x 81/2023 – Propunere legislativă privind reglementarea activităţilor de reconstituire istorică
 • PL-x 310/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114/1996 privind locuinţele
 • PL-x 502/2022 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autorităţile şi instituţiile publice
 • PL-x 515/2022 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative
 • PL-x 689/2022 – Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • PL-x 765/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ
 • PL-x 69/2023 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • PL-x 85/2023 – Proiect de Lege pentru modificarea art.289 din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ
 • PL-x 565/2019 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
 • PL-x 570/2019 – Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
 • PL-x 53/2020 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
 • PL-x 64/2020 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
 • PL-x 341/2020 – Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
 • PL-x 152/2021 – Proiect de Lege pentru completarea articolului 82 din Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

Sursa: Facebook Christine Thellmann

Distribuie articolul