Deputatul Cristina Burciu anunță că PNL reglementează acordarea titlurilor de proprietate deținătorilor de terenuri din zonele necooperativizate

Denis


Deputatul Cristina Burciu a anunțat faptul că proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, noul act normativ facilitând obținerea titlurilor de proprietate în situații complicate și litigioase, a fost votat în plenul Camerei Deputaților.

„Conform legii, titlurile de proprietate se vor acorda dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale, dacă terenul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, și, ultima clauză, dacă terenul respectiv nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.”, transmite Cristina Burciu, deputat PNL.

De asemenea, liberala precizează că: „Necesitatea acestei reglementări legislative este motivată de faptul că evidențele de carte funciară și registrele agricole nu mai reflectă situația corectă a proprietății asupra terenurilor din intravilanul și extravilanul localităților din zonele care nu au fost cooperativizate în perioada regimului comunist, ceea ce a generat mari greutăți deținătorilor actuali în dovedirea proprietății.”

Sursa: Facebook Cristina Burciu

Distribuie articolul