Deputatul Florin Alexandru Alexe anunță care au fost subiectele dezbătute în cadrul Comisiei pentru Industrii și Servicii

Denis

Deputatul Florin Alexandru Alexe a anunțat care au fost subiectele de pe ordinea de zi dezbătute În cadrul Comisiei pentru industrii și servicii.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele subiecte:

  • PL-x nr. 215/2023 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
  • PL-x nr. 108/2023 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 192/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică şi gaze naturale În perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei;
  • PL-x nr. 629/2023 – Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;
  • Pl-x nr. 198/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, publicată În Monitorul Oficial nr. 891 din 16 septembrie 2021;
  • PL-x nr. 674/2023 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2023 privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic ”Valea Jiului” – S.A. pentru Închiderea şi punerea În siguranță a extracției de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan;
  • PL-x nr. 132/2022 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
  • Pl-x nr. 455/2023 – Propunere legislativă pentru completarea art. 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
  • Pl-x nr. 274/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea alin. (10) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică şi gaze naturale În perioada 1 aprilie 2022 -31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei;

Sursa: Facebook Florin Alexandru Alexe

Distribuie articolul