Deputatul Florin Alexandru Alexe anunță subiectele care au fost dezbătute în cadrul Comisiei pentru drepturile omului

Denis

Deputatul Florin Alexandru Alexe a anunțat care au fost subiectele de pe ordinea de zi dezbătute În cadrul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităților naționale.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele subiecte:

  • Pl-x 522/20.09.2023 – Propunere legislativă pentru modificarea articolului 204 alin.(2) lit.j) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată În Monitorul Oficial, Partea I, nr.555 din 05 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare;
  • PL-x 579/16.10.2023 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2023 privind unele măsuri bugetare;
  • PL-x 581/16.10.2023 – Proiect de Lege pentru modificarea art.20 alin.(4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  • PL-x 588/16.10.2023 – Proiect de Lege pentru creşterea plafonului de garantare de 500.000 de lei În cazul despăgubirilor acordate În accidente soldate cu vătămări corporale grave, atunci când despăgubirea este plătită de Fondul de Garantare a Asiguraților;
  • PL-x 589/16.10.2023 – Proiect de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi Înființarea Colegiului Geodezilor din România;
  • PL-x 590/16.10.2023 – Proiect de Lege pentru completarea art.45 din Ordonanța Guvernului nr.26 din 2000 cu privire la asociații şi fundații;
  • Pl-x 592/16.10.2023 – Propunere legislativă privind efectuarea unor cursuri de prim ajutor de către salariați, precum şi drepturile şi obligațiile angajatorilor şi, respectiv, ale statului În raport cu aceştia;
  • PL-x 596/16.10.2023 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității În domeniul serviciilor sociale, republicată;

Sursa: Facebook Florin Alexandru Alexe

Distribuie articolul