Deputatul Florin Alexandru Alexe anunță subiectele care au fost dezbătute în cadrul Comisiei pentru industrii și servicii

Deputatul Florin Alexandru Alexe a anunțat care au fost subiectele de pe ordinea de zi dezbătute în cadrul Comisiei pentru industrii și servicii.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele subiecte:

  • Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
  • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă;
  • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
  • Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.177/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic, precum şi privind stabilirea unor măsuri în domeniul silviculturii;
  • Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.180/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia – IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST;
  • Propunere legislativă pentru modificarea art.335 alin.(1) din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal;
  • Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere a biotehnologiei în reproductie, pentru bovinele din România;
  • Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman;
  • Proiect de Lege privind transmiterea unei părţi din imobilul “Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României, precum şi pentru modificarea unor acte normative;
  • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996;

Sursa: Facebook Florin Alexandru Alexe

Leave a Comment