Deputatul Florin Alexandru Alexe anunță subiectele care au fost dezbătute în cadrul Comisiei pentru industrii și servicii

Deputatul Florin Alexandru Alexe a anunțat care au fost subiectele de pe ordinea de zi dezbătute în cadrul Comisiei pentru industrii și servicii.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele subiecte:

  • PL-x nr. 12/2023 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

Inițiativa legislativă propune liberalizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate interjudeţene.

  • PL-x nr. 259/2022 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
  • PL-x nr. 549/2022 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Inițiativa prevede instiuirea cadrului-general pentru finanţarea unor Scheme de Eficienţă Energetică şi producţie din surse de energie regenerabile, destinate întreprinderilor mari şi IMM-urilor al cărei scop este de a sprijini mediul de afaceri pentru a dobândi independenţă energetică prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor şi construcţiilor industriale/prestărilor de servicii, precum şi celor specifice proceselor tehnologice, cât şi pentru producerea de energie verde pentru consum propriu din resurse regenerabile.

  • PL-x nr. 29/2023 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul creşterii incluziunii financiare

Proiectul propune ca fiecare cetăţean să aibă garantat un cont, fără comisioane financiare, în care să i se poată face plăţile de natură salarială sau a beneficiilor sociale.

  • PL-x nr. 763/2022 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.153/2022 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei

Sursa: Facebook Florin Alexandru Alexe

Leave a Comment