Deputatul Florin Alexandru Alexe anunță subiectele care au fost dezbătute în cadrul Comisiei pentru industrii și servicii

Deputatul Florin Alexandru Alexe a anunțat care au fost subiectele de pe ordinea de zi dezbătute în cadrul Comisiei pentru industrii și servicii.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele subiecte:

  • PL-x nr. 29/2023 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul creşterii incluziunii financiare;
  • PL-x nr. 265/2022 – Proiect de Lege pentru completarea art. 72 şi art. 128 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
  • PL-x nr. 553/2019 – Proiect de Lege pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
  • Pl-x nr. 43/2019 – Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
  • PL-x nr. 552/2019 – Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
  • Pl-x nr. 527/2021 – Propunere legislativă privind stabilirea măsurilor de sprijin a întreprinderilor mici şi mijlocii, a căror activitate este afectată de creşterile de preţuri şi tarife la energie, gaze şi combustibil;
  • PL-x nr. 80/2022 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 140/2021 privind unele aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri;
  • Pl-x nr. 88/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;

Sursa: Facebook Florin Alexandru Alexe

Leave a Comment