Deputatul Oana Marciana Ozmen anunță care au fost subiectele dezbătute în cadrul Comisiei pentru Industrii și Servicii

Deputatul Oana Marciana Ozmen a anunțat care au fost subiectele de pe ordinea de zi dezbătute în cadrul Comisiei pentru Industrii și Servicii.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele subiecte:

  • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul creşterii incluziunii financiare;
  • Proiect de Lege pentru completarea art.72 şi art.128 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
  • Proiect de Lege pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
  • Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
  • Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor şcolare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învăţământului primar/gimnazial precum şi pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
  • Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
  • Proiect de Lege pentru completarea art.11 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, precum şi pentru modificarea art.28 alin.(2 1) lit.b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006;
  • Propunere legislativă privind stabilirea măsurilor de sprijin a întreprinderilor mici şi mijlocii, a căror activitate este afectată de creşterile de preţuri şi tarife la energie, gaze şi combustibil;

Sursa: Facebook Oana Marciana Ozmen

Leave a Comment