Deputatul Oana Marciana Ozmen anunță care au fost subiectele dezbătute în cadrul Comisiei pentru Industrii și Servicii

Denis

Deputatul Oana Marciana Ozmen a anunțat care au fost subiectele de pe ordinea de zi dezbătute În cadrul Comisiei pentru Industrii și Servicii.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele subiecte:

  • PL-x nr. 215/2023 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
  • PL-x nr. 108/2023 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 192/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică şi gaze naturale În perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei;
  • PL-x nr. 629/2023 – Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;
  • Pl-x nr. 198/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, publicată În Monitorul Oficial nr. 891 din 16 septembrie 2021;
  • PL-x nr. 674/2023 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2023 privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic ”Valea Jiului” – S.A. pentru Închiderea şi punerea În siguranță a extracției de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan;
  • PL-x nr. 132/2022 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
  • Pl-x nr. 455/2023 – Propunere legislativă pentru completarea art. 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
  • Pl-x nr. 274/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea alin. (10) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică şi gaze naturale În perioada 1 aprilie 2022 -31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei;

„Aerul curat reprezintă un element fundamental pentru o viață sănătoasă. Reducerea emisiilor poluante este necesară pentru a asigura un mediu În care dezvoltarea viitoare să fie sustenabilă și să se desfășoare Într-un context axat pe decarbonare. Pentru construcții sustenabile, Comisia pentru Industrii și Servicii a votat În favoarea proiectului de lege Pl-x 526/2023, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului Național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții.

Prin stimularea investițiilor În capacități noi de producție, În special În regiunile mai puțin dezvoltate, vom contribui nu doar la reducerea deficitului comercial, dar și la consolidarea poziției noastre În ceea ce privește inovația În construcții și dezvoltarea durabilă.”, transmite Oana Marciana Ozmen, deputat PNL.

De asemenea, liberala precizează că: „Mă angajez să sprijin construcțiile durabile și renovarea clădirilor prin actualizarea legislației În domeniu privind decarbonarea Întregului lanț de producție a materialelor de construcții și promovarea unor surse de energie cu emisii reduse.”

Sursa: Facebook Oana Marciana Ozmen

Distribuie articolul