Deputatul Oana Marciana Ozmen anunță care au fost subiectele dezbătute în cadrul Comisiei pentru Industrii și Servicii

Deputatul Oana Marciana Ozmen a anunțat care au fost subiectele de pe ordinea de zi dezbătute în cadrul Comisiei pentru Industrii și Servicii.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele subiecte:

  • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere;
  • Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
  • Propunere legislativă pentru reducerea costurilor facturate la energia electrică şi gaze naturale;
  • Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi unele măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01;
  • Proiect de Lege privind completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
  • Proiect de Lege pentru completarea art.72 şi art.128 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
  • Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor;
  • Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare;
  • Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art.18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO eTransport şi de abrogare a art.XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
  • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere;

Sursa: Facebook Oana Marciana Ozmen

Leave a Comment