Deputatul Oana Marciana Ozmen anunță care au fost subiectele dezbătute în cadrul Comisiei pentru Inudstrii și Servicii

Denis

Deputatul Oana Marciana Ozmen a anunțat care au fost subiectele de pe ordinea de zi dezbătute În cadrul Comisiei pentru Industrii și Servicii.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele subiecte:

  • Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat În sectorul creşterii animalelor;
  • Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apelor;
  • Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2023 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare şi susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026;
  • Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a prețurilor la unele produse agricole şi alimentare;
  • Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2023 pentru stabilirea unor măsuri În vederea realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T), precum şi pentru prorogarea unui termen;
  • Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2023 privind stabilirea cadrului instituțional şi a unor măsuri pentru punerea În aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice şi a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.663/2009 şi (CE) nr.715/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE şi 2013/30/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE şi (UE) 2015/652 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr.525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, precum şi a Regulamentului (UE) 2022/2299 al Comisiei din 15 noiembrie 2022 de stabilire a normelor de punere În aplicare În ceea ce priveşte structura, formatul, detaliile tehnice şi procedurile pentru rapoartele naționale intermediare integrate privind energia şi clima.

Sursa: Facebook Oana Marciana Ozmen

Distribuie articolul