Deputatul Varga Glad: Sesiune de înscriere pentru Programul de eficiență energetică în instituții publice

Denis

Deputatul Varga Glad a comunicat faptul că Administrația Fondului pentru Mediu lansează, la 11 decembrie 2023, sesiunea de Înscriere În Programul privind creșterea eficienței energetice În clădiri publice, cu o valoare totală de 596,5 milioane lei.

Suma maximă care poate fi acordată unui solicitant variază astfel:

  • 6.000.000 lei pentru comune de până la 5.000 locuitori;
  • 12.000.000 lei pentru comune cu peste 5.001 locuitori;
  • 16.000.000 lei pentru oraşe și pentru cluburile sportive de drept public și COSR și unitățile publice centrale și/sau teritoriale;
  • 28.000.000 lei pentru consilii județene, municipii de rang 0 şi I;
  • 20.000.000 lei pentru municipii de rang II.

„Beneficiarii eligibili sunt: UAT-urile organizate la nivel de comună, oraş, municipiu, județ; instituțiile publice din subordinea/În coordonarea autorităților deliberative ale administrației publice locale; cluburile sportive de drept public și COSR, pentru baze sportive de drept public aflate În administrarea, concesiunea sau folosința acestora; unitățile publice centrale și/sau teritoriale cu atribuții specifice În domeniul apărării drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului, a proprietății publice şi private, asigurarea ordinii publice, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale şi În domeniul protecției civile şi gestionării situațiilor de urgență; apărarea Împotriva incendiilor şi protecția civilă a populației şi bunurilor.”

Sursa: Facebook Varga Glad

Distribuie articolul