Deva: blocul A de pe Bulevardul Iuliu Maniu a fost reabilitat termic cu fonduri europene de peste 1 milion euro

La Blocul A de pe Bulevardul Iuliu Maniu lucrările de creștere a eficienței energetice sunt executate în proporție de 90%.

“Principalele lucrări care au fost executate în cadrul acestui proiect pe fonduri europene sunt:

– înlocuirea tâmplăriei exterioare existente din lemn cu tâmplărie PVC

– sporirea rezistenței termice corectate a plăcii peste subsol

– izolarea termică a soclului clădirii

– sporirea rezistenței termice corectate a planșeului peste ultimul nivel

– reducerea consumului de energie electrică pentru iluminatul din spațiile comune (casa scării), prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu consum redus

– reducerea consumului de energie electrică prin înlocuirea lifturilor existente cu lifturi noi cu motoare cu consum redus de energie

– refacerea trotuarului perimetral exterior, pentru îndepărtarea apelor pluviale și evitarea infiltrării acestora în subsol

– înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și a colectoarelor de canalizare menajeră orizontale din subsolul tehnic al blocului

Obiectivul principal al investiției este creșterea eficienței energetice a imobilului prin reducerea consumului de energie destinată încălzirii locuințelor, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020.

Obiectivele specifice sunt: reducerea emisiilor anuale de CO2 cu peste 40%, atingerea unui consum anual specific de energie pentru încălzire mai mic de 90 kWh/m2/an, reducerea consumului anual de energie primară cu peste 40% și trecerea la o clasă energetică superioară a clădirii.

Blocul de locuințe A de pe Bulevardul Iuliu Maniu este compus din 111 apartamente.

Valoarea proiectului de reabilitare termică a Blocul de locuințe A de pe Bulevardul Iuliu Maniu este de peste 1 milion de euro.

Încă 7 blocuri din municipiul Deva se află în proces de reabilitare termică. Pentru 5 blocuri urmează semnarea contractelor de finanțare iar pentru alte 7 blocuri proiectele sunt în faza de evaluare.

Anveloparea blocurilor din Deva este o prioritate pentru administrația publică locală care și-a propus ca un număr cât mai mare de blocuri de locuințe să beneficieze de finanțare prin programele de creștere a eficienței energetice” a delarat primarul Municipiului Deva Florin Oancea, pe pagina sa de Facebook.

Leave a Comment