Europarlamentarul Dan Motreanu: Am propus Comisiei Europene crearea unui fond UE dedicat restaurării ecosistemelor naturale degradate

Dan Motreanu, eurodeputat, a anunțat propunerea sa pentru Comisia Europeană în privința unui fond al Uniunii Europene dedicat restaurării ecosistemelor degradate.

Vicepreședintele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a comunicat faptul că: „Este vorba de un amendament depus pe o nouă propunere legislativă lansată recent de Comisia Europeană care prevede refacerea ecosistemelor naturale deteriorate și a speciilor pe care le găzduiesc, de la terenuri agricole și păduri, la râuri, ecosistemele marine și medii urbane.

Obiectivul pe termen lung este de a remedia prejudiciile aduse naturii Europei până în 2050, iar fiecărui stat UE i se vor aplica obiective de etapă obligatorii juridic de refacere a unei game largi de ecosisteme terestre și marine. Astfel, țările UE vor elabora planuri naționale de refacere, în strânsă cooperare cu oamenii de știință, părțile interesate și publicul.

Demersul de refacere nu va împiedica desfășurarea activităților economice, obiectivul fiind de a se desfășura activități productive în armonie cu natura, neprejudiciind persoanele care-și câștiga subzistențaîn sectoare precum agricultura, silvicultura și piscicultura.

În cadrul bugetului UE 2021-2027, sunt prevăzute aproximativ 100 miliarde euro pentru cheltuielile legate de biodiversitate, inclusiv pentru refacere acesteia, însă această finanțare este fragmentată între diferitele fonduri UE (LIFE, PAC, Coeziune) și necoordonată eficient de la nivel central.

Din acest motiv, am solicitat Comisiei Europene să stabilească, din exercițiul financiar următor, care va începe în 2028, un fond UE dedicat restaurării ecosistemelor degradate, simplu de abordat de către statele membre pentru a spori calitatea rezultatelor.”

Sursa: Dan Motreanu, Facebook

Leave a Comment