Europarlamentarul Dan Motreanu: România primește 14,9 miliarde de euro prin PAC 2023-2027

Paul

Începutul anului 2023 dă startul la noua Politică Agricolă Comună. Finanțarea totală pentru statele memebre UE prin PAC 2023-2027 este de 270 miliarde de euro.

Dan Motreanu, vicepreședinte al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, a declarat faptul că: „Noua PAC va sprijini tranziția spre o agricultură europeană sustenabilă și rezilientă, contribuind totodată la revigorarea zonelor rurale și la stimularea tinerilor fermieri.

Planul Național Strategic (PNS) al României din cadrul PAC 2023-2027 este în valoare de 14,9 miliarde de euro. Alocările pentru perioada de tranziție 2021-2022 s-au ridicat la 6,2 miliarde de euro.

În perioada 2023-2027, România va putea folosi fonduri europene pentru măsuri strategice :

  • Suma de 1,5 miliarde de euro este alocată pentru sprijinul cuplat pentru venit;
  • România va redistribui aproape un miliard de euro fermelor de până la 50 hectare;
  • 1,1 miliarde de euro este suma disponibilă pentru creșterea competitivității sectorului agricol prin investiții în ferme și unități de prelucrare;
  • 663 milioane de euro vor fi acordate zonelor cu constrângeri naturale;
  • 611.000 de hectare de teren vor face obiectul unor practici ecologice în zonele cu valoare naturală ridicată, în scopul protejării biodiversității;
  • 480 milioane de euro sunt disponibile pentru ferme mici de până în 10 hectare pentru adoptarea unor practici prietenoase cu mediul;
  • Planul României vizează crearea a 12 000 locuri noi de muncă în zonele rurale, cu finanțare pentru întreprinderi și infrastructură;
  • 67 de milioane de euro vor fi redistribuite tinerilor fermieri, 170 de milioane de euro sunt rezervate investițiilor care sprijină dezvoltarea întreprinderilor tinerilor fermieri iar alte 250 de milioane de euro sunt dedicate pentru măsura de instalare a tinerilor fermieri;
  • Planul vizează crearea a 206 strategii de dezvoltare locală ce vor atinge 86% din populația rurală;
  • Pentru prima dată, plățile PAC sunt condiționate de respectarea anumitor standarde sociale și de muncă ale UE.”

Sursa: Dan Motreanu, Facebook

Distribuie articolul