Investiții în domeniul medical în Caraș-Severin

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Romeo Dunca, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă o informare privind activitatea proiectelor europene din cadrul Consiliului Judetean Caras-Severin în perioada 01.11.2020-01.11.2022.

Informarea reprezintă o sinteză asupra realizării atribuțiilor privind funcționarea aparatului de specialitate, în speță Direcția Generală de Dezvoltare- Serviciul Proiecte, precum și a activităților ce au revenit președintelui și implicit Consiliului Județean Caraș-Severin în perioda noiembrie 2020 –noiembrie 2022 prin punerea în aplicare a legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Județean şi a altor acte normative, precum și pregătirea proiectelor.


Printre proiectele semnate în perioada noiembrie 2020-noiembrie 2022, unul de o importanță majoră pentru comunitatea din Banatul de Munte este cel denumit „Spital modular pentru consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19”


Obiectivul general al proiectului constă în crearea unei capacități medicale mobile cu 60 paturi în cadrul Spitalului Județean de Urgență Resița pentru extinderea capacității de tratament a secțiilor ATI si Boli infecțioase. Acesta are rolul de a asigura un răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID – 19, necesar tratamentului corespunzător al pacienților testati pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2.


Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Achiziția si montarea modulelor necesare realizării capacității medicale mobile propusă prin proiect;
  • Achizitia dotarilor medicale si a dotarilor pentru fluide medicale necesare pentru functionarea sectiilor ATI si Boli infectioase in cadrul capacitatii medicale mobile;
  • Realizarea fluxurilor medicale necesare pentru tratamentul pacientilor testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2, precum si a activităților administrative necesare pentru implementarea cu succes a proiectului: management de proiect, informare si publicitate, audit financiar

Proiectul „Spital modular pentru consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, are o valoare totală de 45.585.323,08 lei.

Tot în domeniul medical, este și Proiectul “Refacerea infrastructurii de instalatii și echipamente cu impact în gestionarea crizei sanitare Covid 19 la Spitalul Județean de Urgență Resița – Stationar 2 “finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare.


În data de 22.09.2021 a fost semnat Contractul de achiziție publică de servicii, având ca obiect servicii de actualizare a documentației tehnico – economice la faza PTE, la obiectivul ,,Spitalul Judetean de Urgență Reșița – Staționar 2”, în concordanță cu cerințele Ghidului Solicitantulului POIM OS.9.1, PTE fluide medicale și asistenșa tehnică din partea proiectantului în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 9., având o durată de 60 de zile.

În data de 23.06.2022 a fost semnat contractul de finanțare. În acest context, intervențiile propuse prin proiect sunt:


a. Sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totala si de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen in atmosfera pentru cresterea gradului de securitate la incendii;
b. Refacerea infrastructurii electrice a obiectivului, respectiv: – Dezafectarea instalatiilor si echipamentelor existente; – Instalatiile electrice interioare de iluminat, priza si forta; – Instalatiile electrice de protectie (paratrasnet si priza de pamant) – Instalatii electrice pentru iluminatul de securitate (siguranta) – Bransament electric si post de transformare;
c. Refacerea infrastructurii de ventilare si tratare a aerului, respectiv: – Dezafectarea instalațiilor și echipamentelor existente; – Instalație termică interioară de incălzire/răcire; – Instalația de ventilare; – Dotare cu echipamente;
d. Infrastructura fluide medicale – Instalaţie de oxigen medical, cu generator de oxigen (circa 130 prize); – Instalatie de vacuum medical, cu statie de vacuum;
e. Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie (pereti + tavane)
f. Instalație de stingere cu hidranți interiori – Demontare hidranţi interiori; – Instalaţie hidranţi interiori; – Echipare statie pompe hidranti interiori;
g. Planul de Securitate și Sănătate Muncă (SSM).


Valoarea totală a proiectului ,,Refacerea infrastructurii de instalatii si echipamente cu impact in gestionarea crizei sanitare Covid 19 la Spitalul Judetean de urgenta Resita – Stationar 2″ în cuantum de 12,663,674.93 lei cu TVA (10.641.743,66 lei fara TVA, plus 2.021.931,27 lei TVA), defalcată astfel:
Valoare totala eligibila: 10,641,210.00 lei cu TVA;
Valoare totala neeligibila: 2,022,464.93 lei cu TVA;”


Perioada de implementare este intre 01.09.2021-31.12.2023 care cuprinde si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Leave a Comment