Ioan Popa, primarul Reșiței, continuă modernizarea orașul

Paul

Primarul Reșiței, Ioan Popa continuă să modernizeze orașul. Mai exact, o serie de proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 9.1, se află deja în diferite etape de implementare în cadrul municipiului. Acestea au în vedere investiții care urmăresc dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Beneficiarul acestor investiții este Grupul de Acțiune Locală Reșița, constituit din reprezentanți ai:

 • autorității publice locale;
 • instituțiilor;
 • mediului de afaceri local;
 • societății civile;
 • zonelor urbane marginalizate selectate pentru intervenție.

Investițiile finanțabile în cadrul acestui program vizează zonele urbane cu peste 20.000 locuitori. În cadrul acestei priorități se dezvoltă intervenții ce vizează nu doar un singur tip de proiect, ci un „pachet de proiecte”, variate ca obiective de investiții și ca scop, atât hard (Planul Operațional Regional – POR), cât și soft (Programul Operațional CAPITAL UMAN – POCU).

Procesul de constituire a GAL Reșița a fost inițiat în decursului anului 2016 cu scopul de a contribui la regenerarea urbană a cartierelor marginalizate din Reșița, promovând parteneriatul între actori sociali, mobilizarea de resurse financiare și know how. În acest scop a fost elaborate Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Reșița, care are la bază principiile mecanismului Dezvoltării Locale aflate în Responsabilitatea Comunității. Mai multe detalii aici.

Proiectele de tip hard (finanțate prin POR)

Edilul Reșiței transmite următoarele: „Proiectele de tip hard (finanțate prin Planul Operațional Regional – POR) vizează intervenții care au ca rezultat implementarea Strategiei de Dezvoltare a Zonelor Urbane Marginalizate. Acestea sunt:

 • Reabilitarea și modernizarea fondului locativ existent – reabilitarea blocului Cămin nr. 2 de locuințe sociale și demolarea blocului Cămin nr. 1 de locuințe sociale, cartier Mociur – Municipiul Reșița, județul Caraș-Severin;
 • Reabilitarea drumurilor de acces rutier spre ZUM Mociur, pentru a crește accesibilizarea spre/dinspre cartier;
 • Reabilitarea drumurilor de acces rutier spre ZUM Mociur, pentru a crește accesibilizarea spre/dinspre cartier;
 • Dezvoltarea unui spațiu de desfășurare a activităților sociale, comunitare și culturale – obiectiv Reabilitarea clădirii Blocul Fetelor;
 • Modernizarea și Dotarea Școlilor și Grădinițelor din ZUM: Reabilitare Grădinița PN Dealu Mare- Municipiul Reșița, județul Caraș-Severin;
 • Modernizarea și dotarea școlilor și grădinițelor din ZUM: Reabilitare Școala Primară Dealu Mare – Municipiul Reșița;
 • Modernizarea și dotarea școlilor și grădinițelor din ZUM: Reabilitare Școala Primară Dealu Mare – Municipiul Reșița;
 • Modernizarea și dotarea școlilor și grădinițelor din ZUM: Reabilitare Școala Primară Dealu Mare – Municipiul Reșița.”

Valoarea totală, eligibilă, a proiectelor de tip hard este de 4.900.000 euro, iar perioada limită de implementare este 31.12.2023.

De asemenea, seria de proiecte soft (Programul Operațional CAPITAL UMAN – POCU) au o valoare de 2.100.000 euro.

Ioan Popa, primarul Reșiței, adaugă faptul că: „Din totalul bugetului POR + POCU, 30% au fost alocate intervențiilor de tip soft, cu finanțare FSE (inclusiv cofinanțarea națională), iar 70% – intervențiilor de tip hard, cu finanțare FEDR (inclusiv cofinanțarea națională). În planul financiar al GAL Reșița sunt prevăzute și intervenții cu finanțare din surse proprii sau din alte finanțări.”

Sursa: Comunicat de presă PNL Caraș-Severin

Distribuie articolul