Ligia Deca a anunțat care sunt obiectivele Programului Național pentru Internaționalizare Universitară „Study in Romania”

Eduard Turcu

Ligia Deca, ministrul Educației, a anunțat care sunt obiectivele Programului Național pentru Internaționalizare Universitară „Study in Romania” și a subliniat faptul că internaționalizarea învățământului superior are multiple dimensiuni, toate acestea conducând la educație de calitate.

Ligia Deca: „Cooperare. Diversitate. Multiculturalism. Inovație. Internaționalizarea învățământului superior are multiple dimensiuni, toate acestea conducând la educație de calitate. Distanțele între marile centre universitare ale lumii s-au mișcorat considerabil în ultimii ani. Mobilitatea studenților, a cadrelor didactice sau de cercetare și a personalului administrativ nu mai reprezintă un deziderat. Este o realitate. Cunosc importanța contactului cu mediul universitar reprezentativ la nivel internațional și vă asigur că susțin toate demersurile care sprijină creșterea gradului de internaționalizare a învățământului superior din România”.

„Dezvoltarea economică și socială a României depinde și de atragerea de studenți și cercetători străini, care pot mări gradul de integrare a bunelor practici din alte sisteme educaționale în universitățile românești”, a precizat ministrul.

Ligia Deca a subliniat importanța mobilității academice pentru studenți și faptul că facilitează experiențe valoroase.

„Mobilitatea academică facilitează experiențe valoroase pentru studenți, incluzând aici integrarea în medii culturale diverse sau îmbunătățirea unor abilități sociale, lingvistice sau de comunicare. Pe de altă parte, studenții din România, tineri sau maturi, sunt sprijiniți pentru a studia în universități de prestigiu, cunoscut fiind avantajul pe care astfel de perioade de mobilitate le au pentru parcursul lor profesional ulterior”, a spus aceasta.

Internaționalizarea poate contribui la îmbunătățirea reputației instituțiilor de învățământ superior

Ministrul Educației a mai transmis că „în epoca alianțelor universitare europene, internaționalizarea poate contribui la îmbunătățirea reputației instituțiilor de învățământ superior, la creșterea gradului de interconectare în rețele instituționale de prestigiu, având ca scop creșterea calității actului educațional și a proceselor de cercetare-dezvoltare-inovare din universități. Toate cele de mai sus poartă un nume: Programul Național pentru Internaționalizare Universitară <<Study in Romania>>”.

Obiectivele Programului sunt:

  • Dezvoltarea programelor de studii comune și de studii integrate.

  • Flexibilizarea studiilor universitare prin microcertificări.

  • Dezvoltarea unui program pentru „visiting professors”.

  • Organizarea de acțiuni pentru valorificarea comunităților de alumni internaționali.

  • Susținerea instituțiilor de învățământ superior în procesul de promovare a ofertei educaționale la nivel internațional.

  • Susținerea digitalizării proceselor de admitere și a procedurilor administrative de la nivelul instituțiilor de învățământ superior.

  • Creșterea numărului de mobilități efectuate de către studenți, studenți-doctoranzi, cadre didactice și de cercetare, precum și personal administrativ.

„Am încredere că noua lege a învățământului superior va stimula procesele de internaționalizare demarate de universitățile românești”, a spus Ligia Deca.

sursă: Ligia Deca, Facebook

Distribuie articolul