Marian-Jean Marinescu a adoptat forma finală a regulamentului privind emisiile și eliminările de gaze cu efect de seră

Marian-Jean Marinescu a adoptat forma finală, rezultată în urma negocierilor interinstituționale, a regulamentului privind emisiile și eliminările de gaze cu efect de seră din utilizarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură ((LULUCF).

”Parte a pachetului legislativ ”Fit for 55”, regulamentul din 2018 a fost modificat astfel încât eliminarea gazelor cu efect de seră generate de sectorul terenurilor să contribuie la atingerea neutralității climatice a UE, în 2050.
Acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul stabilește obiectivul UE de absorbție a carbonului din sectorul terenurilor la 310 milioane de tone de echivalent dioxid de carbon până în 2030.
Din 2026, eliminările trebuie să depășească emisiile din sector și fiecare stat membru va avea o obligație națională pentru cantitatea de eliminări care urmează să fie livrată până în 2030. Vor exista în continuare flexibilități între Regulamentul privind partajarea eforturilor și Regulamentul LULUCF și statele membre vor putea să comercializeze eliminările în exces cu statele membre cu performanțe slabe. În plus, este inclus un mecanism pentru a lua în considerare perturbările naturale care afectează în mare măsură capacitatea statelor membre de a îndeplini obiectivul național.
La propunerea grupului PPE, noul regulament stabilește un model de guvernanță și monitorizare îmbunătățit și obligă țările UE să raporteze despre modul în care iau în considerare principiul de a „nu face rău semnificativ”.” a declarat Marian-Jean Marinescu pe pagina sa de Facebook.

Sursa: Facebook Marian-Jean Marinescu 

Leave a Comment