Ministerul Energiei clarifică situația prosumatorilor: „Încurajăm producerea de energie regenerabilă”

Eduard Turcu
Aerial view of wind turbines in Ottange, Northeastern France

Ministerul Energiei vine cu clarificări privind taxarea prosumatorilor (un prosumator este o persoană fizică sau juridică care este racordată la rețeaua electrică, dar nu doar drept consumator, ci și ca producător de energie din surse regenerabile) și spune că modificările legii „erau necesare, având în vedere că România risca să intre în procedură de infringement”, iar ordonanța de urgență „vine cu o serie de clarificări legislative, tocmai pentru a încuraja acest tip de investiții”. Ministerul Energiei mai precizează că posibilitatea introducerii taxei este îndepartată, „în orizontul de timp al finalului anului 2026”, și ea presupune indeplinirea mai multor condiții, se arată în comunicatul Ministerului Energiei.

Ministerul Energiei: „Pentru corecta informare a publicului, prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a fost adoptată în data de 29 noiembrie, Guvernul României a transpus Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 (reformare) privind promovarea utilizǎrii energiei din surse regenerabile.

România risca să intre în procedură de infringement

Modificările erau necesare a fi realizate având în vedere că România risca să intre în procedură de infringement (riscul de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza 2021/0333)”.

„Prin Directiva (UE) 2018/2001 s-a instituit un obiectiv obligatoriu la nivelul Uniunii Europene care să urmărească o pondere de cel puțin 32 % a energiei din surse regenerabile în consumul final brut, obiectiv pentru a cărui îndeplinire este necesară încurajarea în continuare a dezvoltării de tehnologii de producere a energiei din surse regenerabile și implicit conferirea de stabilitate și predictibilitate investitorilor în domeniu”, precizează Ministerul Energiei.

În comunicat mai este precizat că este încurajată producere de energie regenerabilă și creșterea numărului de prosumatori:

„Încurajăm producerea de energie regenerabilă, creșterea numărului de prosumatori, inclusiv prin finanțări din bugetul național, din PNRR sau Fondul pentru Modernizare și reamintim că prin adoptarea OUG 143, din decemebrie 2021, ordonanța ce a introdus posibilitatea compensării cantitative a energiei produse de prosumatori, numărul acestora a crescut exponențial în cursul anului 2022”.

De asemenea „ordonanța de urgență vine cu o serie de clarificări legislative, tocmai pentru a încuraja acest tip de investiții, iar în ceea ce privește introducerea unei taxări a prosumatorilor precizăm următoarele aspecte extrem de importante:

Ca regulă generală prosumatorii nu plătesc nicio taxă, însa Directiva 2018/2001 vorbește de introducerea unei taxe pentru prosumatori în anumite condiții, acestea regăsindu-se la art. 21 din Ordonanță”.

Nu va fi introdusă o taxă pentru prosumatori

Totuși, Ministerul Energiei subliniază că respectivele condiții sunt greu de îndeplinit, astfel încât „posibilitatea introducerii unei taxe este îndepărtată, în orizontul de timp al finalului anului 2026”.

Ministerul Energiei: „Mai mult, la nivelul Comisiei Europene și a Parlamentului European, se discută despre revizuirea acestei directive prin pachetul Fit for 55, directivă ce va aduce alte modificări în sensul accelerării implementării energiei regenerabile și a promovării acesteia”.

Puteți citi întregul comunicat aici.

sursă: Ministerul Energiei, Facebook

Distribuie articolul