Prefectul județului Teleorman Haralambie Epure a prezidat întâlnirea de lucru al grupului mixt pentru romi

Prefectul județului Teleorman, Haralambie Epure a participat la ședința Grupului pentru romi unde s-a prezentat Raportul de monitorizare a progresului înregistrat în anul 2022 în aplicarea Planului Județean de măsuri privind noua strategie a Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027.

,,Am prezidat ședința Grupului de Lucru Mixt pentru romi (GLM), ce a avut pe ordinea de zi prezentarea Raportului de monitorizare a progresului înregistrat în anul 2022 în aplicarea Planului Județean de măsuri privind noua strategie a Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027. De asemenea, am discutat și despre Planul Județean de măsuri pentru anul 2023.

Au luat cuvântul membrii GLM, reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Teleorman, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman și ai Inspectoratului Școlar Județean.

Astfel, în domeniul educației, acțiunile au vizat facilitarea și stimularea participării școlare a copiilor cetățenilor români aparținând minorității rome, derularea unor activități, proiecte și programe educaționale care au contribuit la creșterea participării școlare a copiilor de etnie romă, promovarea principiului desegregării la nivelul unităților școlare, derularea unor programe de susținere educațională a elevilor proveniți din medii defavorizate, implementarea unor proiecte cu fonduri europene, cu accent pe asigurarea accesului la educație, responsabilizarea directorilor unităților de învățământ, a cadrelor didactice și a părinților privind prevenirea, combaterea neșcolarizării și a abandonului școlar.

În domeniul ocupării forței de muncă, AJOFM Teleorman a organizat periodic caravane de ocupare a forței de muncă și au fost organizate 5 campanii de informare și conștientizare în comunitățile de romi.

Sursa: Facebook, Haralambie Epure

În domeniul sănătății, s-au derulat campanii de vaccinare a copiilor din comunitățile de romi, campanii de informare, educare și conștientizare a membrilor comunităților cu privire la menținerea unui stil de viață sănătos. De asemenea, cetățenii care nu sunt asigurați din punct de vedere medical s-au adresat celor 10 centre de permanență fixe din județ, precum și asistenților comunitari.

Totodată, în domeniul ordinii publice, în anul 2022, s-au desfășurat două întâlniri în comunitățile de romi, la care au participat atât membrii comunității, cât și reprezentanți ai poliției, precum și 16 activități cu caracter preventiv în instituțiile de învățământ de pe raza județului Teleorman.

De asemenea, au fost prezentate măsurile implementate de către autoritățile administrației publice locale cu atribuții în implementarea planului: Primăria municipiului Alexandria, Primăria municipiului Turnu Măgurele, Primăria orașului Videle, Primăria orașului Zimnicea, primăriile comunelor Botoroaga, Brânceni, Buzescu, Contești, Drăgănești-Vlașca, Drăcșenei, Furculești, Măgura, Putineiu și Smârdioasa.”. declară prefectul județului Teleorman, Haralambie Epure pe pagina sa de Facebook.

Leave a Comment