Primăria Tulcea reabilitează Liceul Teoretic Grigore Moisil

Eduard Turcu
sursă foto: Primăria Tulcea

„Primăria Municipiului Tulcea a lansat procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de proiectare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor și execuția lucrărilor pentru proiectul „Reabilitare clădire, internat – Liceul Teoretic Grigore Moisil”, așa cum se arată în comunicatul emis de Primăria Municipiului Tulcea.

Sursa de finanţare pentru prestarea serviciilor și execuția lucrărilor din cadrul proiectului „Reabilitare clădire, internat – Liceul Teoretic Grigore Moisil” Cod SMIS 130583, este Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice, apel de proiecte POR/2019/3/3.1/B/ITI/2.

Liberalul Ilie Ștefan spune că valoarea totală estimată a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor este de 9.646.760,52 lei fără TVA, iar ofertele se depun prin intermediul SEAP până la data de 21.11.2022, ora 15:00.

Documentația de atribuire se regăsește în cadrul anunțului de participare simplificat publicat în SEAP cu nr. SCN 1116529 din data de 02.11.2022.

sursă: Primăria Tulcea

Distribuie articolul