România a încasat prima tranșă din PNRR, în valoare de 2,6 miliarde euro

PNL

România a încasat prima tranșă din PNRR, în valoare de 2,6 miliarde euro, ca urmare a recentei autorizări de către Comisia Europeană a cererii de plată depuse de țara noastră. Momentul marchează îndeplinirea de către Guvern a unui număr de 21 de ținte și de jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență, aferente trimestrului IV al anului 2021.

Următoarea cerere de plată, cu o valoare totală de 3,2 miliarde euro, vizează îndeplinirea a 51 de ținte și jaloane din primele două trimestre ale acestui an. Până acum, aplicarea de către România a PNRR a fost una exemplară, lucru constatat chiar de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a spus că țara noastră a înregistrat “progrese bune și rapide în punerea în aplicare a primului set de reforme și investiții din cadrul planului”.

„27 octombrie 2022, o zi istorică pentru România. Nu este doar momentul în care se confirmă aprecierea efortul consolidat la nivel guvernamental, ci este dovada că am început drumul spre reforme în domeniile mobilității sustenabile, decarbonizării, educației și sănătății.

Investițiile de impact din PNRR au la bază faptul că în recuperarea decalajelor și modernizarea României nimeni nu este lăsat în urmă și că suntem împreună spre transformarea unitară a țării. În acest demers, implicarea premierului Nicolae Ciucă a fost decisivă pentru ca țara noastră să își îndeplinească angajamentele pe care și le-a asumat”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

2,6 miliarde de euro pentru investițiile și reformele asumate de România

Plata cuprinde pe deoparte sprijinul nerambursabil, în valoare de 2.037.146.414 EUR. În conformitate cu Acordul de finanțare încheiat între Comisie și România în temeiul articolului 23 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/241, suma de 264.829.034 EUR se utilizează pentru lichidarea prefinanțării contribuției financiare, iar suma de 1.772.317.380 EUR se acordă României prin plătirea acestei sume în contul bancar indicat în Acordul de finanțare.

De asemenea, plata prevede prima tranșă a sprijinului sub formă de împrumut, în valoare de 907.669.494 EUR. Suma de 117.997 034 EUR se utilizează pentru lichidarea prefinanțării împrumutului, iar suma de 789.672.460 EUR se acordă României prin plătirea acestei sume în contul bancar indicat în Acordul de împrumut.

Vă reamintim că prima cerere de plată, transmisă la 31 mai 2022, a cuprins cele 21 de țintele și jaloanele aferente trimestrului IV din 2021. Odată cu transmiterea cererii de plată, au fost transmise Comisiei toate documentele justificative privind îndeplinirea satisfăcătoare a țintelor și jaloanelor, aceasta fiind o condiție obligatorie. În total au fost încărcate în sistemul electronic al Comisiei 180 de documente justificative aferente jaloanelor/țintelor incluse.

La 15 septembrie, evaluarea Comisiei asupra îndeplinirii celor 21 de ținte și jaloane aferente primei cereri de plată din cadrul PNRR a fost avizată și trimisă către Comitetul Economic și Financiar (ECOFIN), care a aprobat-o ulterior.

România beneficiază de o alocare de 29,18 miliarde euro pentru implementarea PNRR, din care granturi în valoare de aprox. 14,24 miliarde euro și împrumuturi în valoare de 14,94 miliarde euro. Pentru implementarea PNRR, România a încasat deja două tranșe de prefinanțare în valoare cumulată de aproximativ 3,79 miliarde euro, în decembrie 2021 și în ianuarie 2022.

Distribuie articolul