Secretarul de stat Terente Ciui a participat la conferința “Creșterea capacității analitice și administrative de implementare a dimensiunii rezilienței în funcționare instituțiilor publice centrale”

Denis

Terente Ciui, secretar de stat la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a participat la prezentarea bilanțului implementării proiectului “Creșterea capacității analitice și administrative de implementare a dimensiunii rezilienței în funcționare instituțiilor publice centrale (REZILIENT), Cod SIPOCA/SIMIS2014+: 1272/158627”, implementat de Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență în parteneriat cu Cancelaria PRIM-Ministrului (CPM) și Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) Iași.

„Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea și introducerea unui sistem comun și a unui set de standarde unitare în administrația publică centrală privind operaționalizarea dimensiunii transversale a rezilienței instituționale, a sistemului de guvernanță și societale, având ca scop optimizarea proceselor decizionale relevante pentru cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Rezultatele vor contribui la consolidarea abordării strategice și îmbunătățirea bugetării măsurilor, având ca scop ameliorarea rezilienței instituționale, creșterea calității reglementărilor și clarificarea sarcinilor administrative între diferitele instituții și paliere administrative.”, transmite Terente Ciui, secretar de stat.

Obiectivele proiectului au fost următoarele:

  • Crearea unui cadru general pentru ameliorarea rezilienței la nivel național prin elaborarea unei propuneri de politică publică în acest sens și demararea operaționalizării măsurilor propuse în cadrul politicii publice;
  • Dezvoltarea unor modalități sau măsuri de răspuns la vulnerabilitățile privind reziliența instituțională, a sistemului de guvernanță și reziliența societală. Concret, se are în vedere dezvoltarea unui program de instruire destinat personalului cu funcții de execuție și decizie din instituțiile publice în ceea ce privește folosirea de standarde, metodologii și indicatori în etapele de detectare, analiză și contracarare.

Sursa: Facebook Terente Ciui

Distribuie articolul