Secretarul de stat Terente Ciui a participat la sesiunea de pregătire dedicate autorităților centrale

Denis

Terente Ciui, secretar de stat la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a participat la sesiunea de pregătire dedicate autorităților centrale.

„Având în vedere faptul că Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului colectează date privind pagubele și pierderile din acest domeniui în situații de urgență, la invitația IGSU, am participat la sesiunea de pregătire dedicate autorităților centrale.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea operaționalizării și adaptării la nevoile autorităților centrale cu responsabilități în managementul riscurilor de dezastre în cadrul proiectului “Consolidarea cadrului de reducere a riscului de dezastre și a sistemului de apărare împotriva incendiilor la nivel național POCA 866/ My SMIS134464 finațat prin POCA 2014-2020.”, transmite Terente Ciui, secretar de stat.

„Prima etapa a fost îmbunătățirea dezvoltarea unei versiuni îmbunătățite a aplicației și a bazei de date DesInventar, care să țină cont de datele colectate până în prezent privind pagubele la dezastre și formatul de raportare către Sendai Monitor.

În a doua etapă sunt planificate o serie sesiuni de pregătire, astfel încât să se asigure familiarizarea autorităților județene și centrale care vor fi responsabile cu completarea , respectiv validarea fișelor de date aferente situațiile de urgență specifice cu modulele și funcționalitățile acesteia.”, declară liberalul.

Strategia Națională de Reducere a Riscurilor de Dezastre 2023-2035 are la bază implementarea și monitorizarea priorităților de acțiune stabilite prin Cadrul de Acțiune de la Sendai, și anume:

  • cunoașterea şi conștientizarea tipurilor de risc și a efectelor acestora;
  • creșterea capacității de gestionare a riscurilor de către autorităţile administraţiei publice prin susţinerea colaborării interinstituționale şi a implicării tuturor factorilor interesaţi;
  • încurajarea investiţiilor în măsuri structurale şi nestructurale de reducere a riscului de dezastre şi de creştere a rezilienţei;
  • consolidarea pregătirii forţelor de intervenţie, în vederea asigurării unui răspuns eficient la toate nivelurile.

De asemenea, liberalul precizează că: „Strategia urmează a fi pusă în aplicare printr-un Plan de acțiuni, care va fi actualizat o dată la 3 ani, în funcție de rezultatele obținute în atingerea obiectivelor propuse.”

Sursa: Facebook Terente Ciui

Distribuie articolul