Secretarul de stat Terente Ciui: Aviz favorabil proiectului de lege privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale

Denis

Terente Ciui, Secretar de Stat la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a anunțat faptul că Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale a primit aviz favorabil În cadrul Comisiilor din Senatul României.

Ordonața de urgență prevede, printre altele, faptul că Ministerul Economiei se reorganizează prin fuziune prin absorție cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, care se desființează, devenind astfel Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, care preia toate activitățile, posturile și personalul aferent și patrimoniul corespunzător, În condițiile legii, exercitând:

  • atribuțiile de instituție publică implicată În domeniul privatizării şi atribuțiile privind atragerea de investiții În economie, la societățile naționale, companiile naționale şi celelalte societăți aflate sub autoritatea, În subordinea sau În coordonarea acestuia, după caz;
  • atribuțiile privind exercitarea calității de acționar al statului la operatorii economici prevăzuți la lit. a), precum şi cele referitoare la monitorizarea postprivatizare a Îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni Încheiate În cadrul proceselor de privatizare a acestor operatori economici;
  • orice alte atribuții exercitate de acest minister, stabilite potrivit actelor normative În vigoare, acordurilor internaționale sau altor acte Încheiate potrivit dispozițiilor legale aplicabile şi corespunzătoare activităților preluate.

În realizarea funcțiilor sale, ministerul exercită, În principal, atribuții specifice În domeniile:

  • Economie, politici industriale, competitivitate, industria națională de apărare;
  • Resurse minerale neenergetice și dezvoltare durabilă;
  • Proprietate intelectuală, invenții și mărci;
  • Protecția consumatorilor;
  • Politici comerciale;
  • Întreprinderi mici şi mijlocii, cooperație, mediul de afaceri şi profesii liberale;
  • Turism.

Sursa: Facebook Terente Ciui

Distribuie articolul