Secretarul de stat Terente Ciui susține modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale în Camera Deputaților

Denis

Terente Ciui, Secretar de Stat la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a participat în Camera Deputaților la ședința Comisiei pentru Industrii și Servicii pentru a susține Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2022 pentru modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și a altor acte normative.

„Am comunicat faptul că susținem obiectivul de reglementare al inițiativei legislative în cauză, în sensul că Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului devine autoritate contractantă pentru activitatea de transport a energiei electrice și de gaz, și, totodată MEAT va reprezenta statul român în calitate de expropriator în cazul proiectelor pentru cauza de utilitate publică necesare realizării unor obiective de interes național de dezvoltare, modernizare, reabilitate a sistemului de transport al gazelor naturale.

Având în vedere contextul actual, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului consideră oportună adoptarea de către Comisia Europeană a cadrului de monitorizare revizuit care reflectă domeniile de interes ale economiei circulare și interconexiunile dintre circularitate, neutralitate climatică și obiectivul ambițios de reducere la zero a poluării.”, transmite Terente Ciui, secretar de stat.

„Totodată considerăm important aspectul legat de brevete pentru realizarea de produse prin care s-au identificat soluții de înlocuire a materiilor prime critice punând în valoare tehnologiile inovatoare legate de economia circulară care stimulează competitivitatea la nivel mondial a Uniunii Europene.

În privința indicatorilor de monitorizare pentru economia circulară 2023 MEAT a apreciat ca fiind oportună includerea indicatorului cu privire la rata de reciclare a bateriilor și a panourilor solare fotovoltaice, semnalând necesitatea asigurării unei concordanțe între creșterea ratelor de reciclare și cotele minime de utilizare a conținutului de materiale reciclate.”, declară Terente Ciui.

De asemenea, liberalul precizează că: „Din perspecitva cadrului de monitorizare adoptat de Comisia Europeană, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului consideră oportune demersurile care vizează sporirea competititivității industriei, promovarea proiectelor de producere de tehnologie care contribuie la obiectivul zero emisii nete.”

Sursa: Facebook Terente Ciui

Distribuie articolul