Senatorul Adrian Hatos anunță propunerile legislative care au fost votate în plenul Senatului

Senatorul Adrian Hatos a anunțat propunerile legislative care au fost votate în plenul Senatului României.

Legile care au fost votate în plenul Senatului sunt următoarele:

  • L131/2023 Proiect de lege privind asigurarea cadrului naţional pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informaţii ale Uniunii Europene în domeniul frontierelor şi vizelor, al cooperării poliţieneşti şi judiciare şi al azilului şi migraţiei. Legea transpune în legislația românească regulamente europene privind interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE – sistemul de intrare/ieșire, sistemul de informații privind vizele, sistemul european de informații privind călătoriile, sistemul pentru compararea amprentelor digitale, sistemul de informații Schengen și sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare pentru resortisanții țărilor terțe.
  • L109/2023 Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri. Legea corectează Legea 209/2020 prin care se prevedea că în punctele de trecere rutiere unde infrastructura o permite, Ministerul Afacerilor Interne deschide benzi speciale de trecere dedicate lucrătorilor frontalieri și membrilor familiilor acestora care posedă legitimația de lucrător frontralier, dar care este inaplicabilă în absența unor acorduri bilaterale în acest sens cu țările vecine în care respectivii lucrători frontalieri activează și prevede condiționarea înființării acestor benzi speciale de semnarea unor astfel de înțelegeri.
  • L136/2023 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46 din 19 martie 2008 privind Codul silvic, precum şi a Legii nr.171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. Legea dorește să contribuie la combaterea recoltărilor ilegale a lemnului prin scăderea limitei volumului de material lemnos ce poate fi transportat fără documente specifice de transport până la care fapta poate constituie contravenție, de la 10 mc la 5 mc.

Sursa: Facebook Adrian Hatos

Leave a Comment