Senatorul Adrian Hatos anunță propunerile legislative votate în plenul Senatului

Denis

Senatorul Adrian Hatos a anunțat propunerile legislative votate În plenul Senatului.

Propunerile legislative votate În Senat sunt următoarele:

  • L512/05.09.2023 Propunerea legislativă privind utilizarea anumitor semne distinctive opționale pe produsele alimentare. Potrivit acestei propuneri, pentru protejarea consumatorilor de reclama mincinoasă, operatorul din sectorul alimentar care dorește să semnalizeze caracterul autohton al produselor sale o va face În condițiile acestei legi.

În linii mari, este considerat autohton produsul a cărui apariție s-a realizat pe teritoriul României: pornind de la cultivare/culegere/nasterea animalelor până la procesare, ambalare și etichetare. Legea Încearcă să evite situațiile În care un produs este catalogat ca românesc prin diverse metode de indigenizare (deși În realitate este compus În proporții semnificative din produse străine).

  • L562/09.10.2023 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind Înființarea, organizarea şi funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009.

Prin OUG nr 82/2023 a fost modificată OUG 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc și OUG 20/2013 privind Înființarea și funcționarea Oficiului Național pentru jocuri de noroc, În sensul că au fost majorate taxele de licențiere și autorizare a organizatorilor jocurilor de noroc, a fost creat cadrul legal pentru taxarea organizatorilor de jocuri de noroc la distanta sau online, s-au adus clarificări cu privire la operatorii supuși licențierii și condițiile de licențiere, au fost aduse modificări privind organizarea ONJN.

  • L483/2023 Propunere legislativă – „Zero toleranță pentru hărțuirea sexuală În şcoli şi universități” – pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal.

Proiectul de lege modifică definiția Hărțuirii sexuale reglementată la art.223 din Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, introducând şi două forme agravante ale infracțiunii.

Sursa: Facebook Adrian Hatos

Distribuie articolul