Senatorul Adrian Hatos: propunerea legislativă pentru îmbunătățirea educației fizice și sportului a fost votată în Comisiile de Învățământ și Sport

Senatorul Adrian Hatos a anunțat faptul că propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, prin care se actualizează reglementările referitoare la organizarea, formarea şi perfecţionarea antrenorilor, instructorilor sportivi și preparatorilor fizici, a fost votată în Comisiile de Învățământ și de Tineret și Sport ale Senatului.

Senatorul transmite principalele prevederi prin care se completează L69/2000:

  • Se înființează Centrul Național de Formare și Perfecționare în domeniul Sportului, ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sportului, prin reorganizarea Centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, care se desființează
  • ormarea inițială a profesorilor de educație fizică și sport, a profesorilor-antrenori, a kinetoterapeuților, experților sportivi, managerilor sportivi, juriștilor sportivi, specialiștilor în pregătirea fizică, consilierilor sportivi, coordonatorilor de programe sportive, ofițerilor de politici recreaționale și a psihologilor sportivi, precum și a altor specialiști cu studii superioare, se realizează în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate sau autorizate în condițiile legii
  • Accesul la programele de formare inițială și continuă autorizate sau acreditate, pentru ocupațiile din domeniul sportului este condiționat de deținerea diplomei de bacalaureat, cu excepția cursurilor pentru ocupația de instructor sportiv

Sursa: Facebook Adrian Hatos

Leave a Comment